Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 10.03.2023

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine na Godišnjoj konferenciji Globalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI)

Ombudsmen of Bosnia and Herzegovina at the Annual Conference of the Global Alliance of National Institutions for Human Rights (GANHRI)Ombudsmen of Bosnia and Herzegovina at the Annual Conference of the Global Alliance of National Institutions for Human Rights (GANHRI)

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur, Nives Jukić i dr. Nevenko Vranješ sudjeluju na Godišnjoj konferenciji Globalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), koja se održava u Ženevi, 16. marta ove godine, a čiji su domaćini GANHRI i Kancelarija UN-a za ljudska prava.

Ovogodišnja konferencija je ujedno i prilika da članice i partneri GANHRI obilježe 30. godišnjicu usvajanja Pariskih principa od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i uspostavljanja svjetske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (NHRI-e).

U okviru procesa obilježavanja navedenih godišnjica biće razmatrana uloga i uticaj NHRI-a na unapređenje ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na važnost partnerstava u poticanju trajnih promjena, zatim podizanja nivoa svijesti o Pariskim principima, prikazujući kako se oni realiziraju u praksi i njihovu važnost za snažne i djelotvorne NHRI-e, te jačanje nivoa svijesti o Univerzalnoj deklaraciji i o tome kako ona podupire rad NHRI-a u svim regionima.

Učesnici konferencije će biti u prilici da razmijene mišljenja o aktuelnom stanju ljudskih prava i utvrde izazove, prioritete i prilike, prezentuju iskustva i doprinose NHRI-a u zaštiti prava ljudi, diskutuju o aktivnostima, prioritetima i potrebama NHRI-a, istaknu važnu ulogu koju je GANHRI imala tokom godina u podršci i zaštiti njenih članica, te istraže pravce budućeg djelovanja.

Tokom boravka u Ženevi, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine će održati i čitav niz drugih sastanaka s predstavnicima institucija i organizacija u oblasti zaštite ljudskih prava.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2023    |    Site Map