Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 30.06.2022

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović na Međunarodnoj konferenciji o usaglašavanju pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije

Prof. dr. Ljubinko Mitrović, ombudsmanProf. dr. Ljubinko Mitrović, ombudsman

Ombudsmen Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović učestvuje je u radu VI Međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“ koja se u organizaciji Istraživačkog centra Banja Luka u saradnji sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda i Fondacijom Friedrich Ebert Stiftung Bosne i Hercegovine održava 30.6. i 01.07.2022. godine u Hotelu "Bosna" u Banjoj Luci.

Učenici konferencije diskutovaće o stanju procesa usaglašavanja domaćih pravnih standarda sa standardima EU.

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović na Konferenciji učestvuje sa radom na temu "Rad u javnom interesu u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske".

Konferencija je okupila predstavnike akademske zajednice, predstavnike sistema krivičnog pravosuđa, agencija za sprovođenje zakona, kao i predstavnike vladinog i nevladinog sektora iz cijelog regiona Zapadnog Balkana.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2022    |    Site Map