Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 07.01.2022

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur održala predavanje na Pravnom fakultetu u Zenici

dr. Jasminka Džumhur, ombudsmandr. Jasminka Džumhur, ombudsman

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur održala je danas predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na temu: „Pojavni oblici diskriminacije u praksi u Bosni i Hercegovini, s akcentom na ulogu institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine“.

Predavanje je bila prilika da se studenti i akademsko osoblje Univerziteta upoznaju sa djelovanjem institucije Ombudsmena u zaštiti i promociji ljudskih prava, a posebno u pogledu eliminacije svih oblika diskriminacije.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

OMBUDSMANKA NIVES JUKIĆ NA PANELU POVODOM SVJETSKOG DANA SVJESNOSTI O PRISTUPAČNOSTI

Ombudsmen prof.dr Ljubinko Mitrović učestvovao na okruglom stolu o društvenom položaju gluvih i nagluvih osoba u Bosni i Hercegovini

Ombudsmen prof.dr Ljubinko Mitrović sa predstavnicima Savjeta Evrope razgovarao o slobodi izražavanja i informisanja u Bosni i Hercegovini

Ombudsmenke Nives Jukić i dr Jasminka Džumhur na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmanka Nives Jukić na obilježavanju 74. Obljetnice neovisnosti Države Izrael

Ombudsmen prof.dr Ljubinko Mitrović na naučno-stručnom skupu u Beogradu

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2022    |    Site Map