Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:

Саопштење за јавност | 06.09.2021

Јавни оглас за пријем волонтера

Јавни оглас за пријем волонтера 2021Јавни оглас за пријем волонтера 2021

На основу члана 36. Закона о омбудсмену за људска права БиХ („Службени гласник БиХ“ број 19/02), члана 11 став 1 Закона о измјенама и допунама закона о омбудсмену за људска права БиХ („Службени гласник БиХ“ број 32/06), члана 55. Закона о раду у институцијама БиХ („Службени гласник БИХ“ бр. 26/04, 7/05, 48/05 и 60/10), члана 12а. Одлуке о условима и начину пријема приправника VII степена стручне спреме у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БИХ“ број 52/05 и 102/09) те члана 49. Правилника о раду запосленика у Институцији омбудсмена за људска права БиХ, Омбудсмени за људска права Босне и Херцеговине расписују:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем волонтера у Институцију Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине


1. Волонтер у Сједишту Институције у Бањој Луци – 3 (три) извршиоца
2. Волонтер у Подручној канцеларији Сарајево – 3 (три) извршиоца
3. Волонтер у Подручној канцеларији Мостар – 1 (један) извршиоц

Радни однос: уговор о волонтерском раду у трајању до годину дана
Опис послова и радних задатака: послови и радни задаци у сврху прибављања првог радног искуства и оспособљавања волонтера за самосталан рад

Кандидати требају испуњавати сљедеће посебне услове:
- ВСС - Правни факултет – дипломирани правник или правник са завршеним првим, другим или трећим циклусом болоњског система студирања правног факултета са најмање 240 ECTS бодова
- Познавање мандата и овлашћења Институције омбудсмена за људска права БиХ
- Без претходног радног искуства у струци, након завршеног факултета
- Познавање енглеског језика
- Оспособљеност за рад на компјутеру

Потребни документи:
- извод из матичне књиге рођених
- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
- овјерена фотокопија дипломе или увјерења о дипломирању. У случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини страна диплома мора бити нострификована
- доказ о познавању енглеског језика
- доказ о оспособљености за рад на компјутеру

Пријаве са краћом биографијом и траженим документима треба доставити путем поште, са назнаком „Пријава на Јавни оглас – пријем волонтера“, најкасније 8 дана од дана објаве огласа, на адресу:

Омбудсмен за људска права Босне и Херцеговине
Ул. Академика Јована Сурутке бр. 13
78 000 БАЊА ЛУКА

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Са кандидатима који испуњавају све тражене услове из Јавног огласа биће обављен интервју.Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсменка др Јасминка Џумхур учесница InfoForuma у организацији Интернационалног Burch Универзитета

Омбудсменка др Јасминка Џумхур у Подгорици на прослави јубилеја Институције Заштитника људских права и слобода Црне Горе

Омбудсменка др Јасминка Џумхур разговарала са представницама делегације Украјинског женског фонда

Омбудсмен др Невенко Врањеш у Крагујевцу на прослави јубилеја Локалног омбудсмена града Крагујевца

Омбудсменка др Јасминка Џумхур учествује на обуци о теоријским и практичним питањима у предметима дискриминације

Омбудсмени др Јасминка Џумхур и др Невенко Врањеш у Риму на Међународној конференцији омбудсмена

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2023    |    Мапа странице