Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 22.07.2021

Saopštenje za javnost

Human Rights Ombudsman of Bosnia and HerzegovinaHuman Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozdravljaju izmjene i dopune Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 37/20 i 27/21).

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija Ombudsmena) zaprimila je dana 15.12.2020. godine žalbu koja se odnosila na navodna kršenja prava pri zapošljavanju u vezi sa Uredbom. Naime, podnositelj žalbe je bio zaposlen na određeno vrijeme, dijete je demobilisanog borca i prijavio se na konkurs. Nakon provedene procedure, nije dobio pravo na prvenstvo pri zapošljavanju po osnovu navedene Uredbe iz razlog što se ne nalazi na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”.

Nakon provedenog istražnog postupka, institucija Ombudsmena je dana 12.04.2021. godine Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo uputila Preporuku, broj: P-88/21 da razmotre mogućnost izmjene člana 5. stav 1. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo na način da omoguće ostvarivanje prava na prvenstvo pri zapošljavanju i licima iz člana 3. ove Uredbe koja su zaposlena na određeno vrijeme, te iz tog razloga nisu na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, te da u roku od 30 dana obavijeste Ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine o realizaciji Preporuke.

U vezi sa navedenim Vlada Kantona Sarajevo, na 79. vanrednoj sjednici održanoj 28.06.2021. godine, donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo kojom je između ostalog propisano da se u članu 5. u stavu 1. iza riječi: "Sarajevo", dodaju se riječi: "ili su zaposlena na određeno vrijeme", te je preporuka institucije Ombudsmena, broj: P-88/21 u potpunosti ispoštovana. Na ovaj način otklonjena je povreda prava u vezi zapošljavanja većeg broja građana koji spadaju u ovu kategoriju, a zaposleni su na određeno vrijeme.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić posjetile Maloljetnički zatvor Istočno Sarajevo

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić posjetile Zavod za vaspitanje muške djece i omladine „Hum“

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić posjetile Odgojni centar Kantona Sarajevo

Ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur u Moskvi povodom izbora u Rusiji

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ministra MUP-a Županije Posavske Nedić Željka

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2021    |    Site Map