Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Priopćenje za javnost | 31.03.2020

Preporuke Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u svezi sa zaštitom ljudskih prava ranjivih kategorija građana

Zaštita ranjivih kategorija, ilustracijaZaštita ranjivih kategorija, ilustracija

U smislu članka 1. stavak 1. Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Institucija ombudsmana je neovisna institucija uspostavljena u cilju promoviranja dobre uprave i vladavine prava, zaštite prava i sloboda fizičkih i pravnih osoba, kako je zajamčeno Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava, koja će s tim u svezi nadgledati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, njezinih entiteta i Brčko Distrikta.

U cilju zaštite prava i sloboda ranjivih kategorija građana, ovim putem ističemo sljedeće:

Uvažavajući do sada izdate naredbe Federalnog stožera civilne zaštite Federacije BiH, Republičkog štaba/stožera za vanredne/izvanredne situacije Republike Srpske, kao i županijskih/kantonalnih kriznih stožera/štabova, vodeći se uputstvima i preporukama stručnjaka iz oblasti javnog zdravstva, smatramo neophodnim ukazati na potrebu povećanog nadzora i preduzimanja što učinkovitijih mjera u odnosu na rizične i osjetljive skupine građana (starije osobe, osobe sa invaliditetom, djecu, samohrane roditelje), te osobe koje zbog kroničnih oboljenja, autoimunih bolesti i/ili drugih zdravstvenih teškoća spadaju u rizičnu skupinu građana.

Uz puno uvažavanje svih poduzetih aktivnosti u cilju suzbijanja širenja epidemije bolesti COVID-19 Ombudsmani za ljudska prava Bosne i Hercegovine ovim putem ističu da sva tijela koja imaju ovlasti imaju i povećanu odgovornost prema ranjivim kategorijama stanovništva, te ohrabrujemo nadležna tijela da poduzmu odgovarajuće mjere kao što su organiziranje radnog procesa u cilju zaštite osoba sa invaliditetom, omogućivanje održavanja kontakta djece sa roditeljem sa kojim ne živi, bez obzira na postojeću zabranu kretanja za mlađe od 18 godina i slično, pojačan nadzor osoba starijih od 65 godina, u smislu njihovih potreba za hranom i lijekovima i slično.

Ombudsmani Bosne i Hercegovine preporučuju poslodavcima da omoguće rad iz doma u svim situacijama u kojima je to moguće za osobe sa invaliditetom, roditelje djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju, odnosno osoba koje se brinu za iste kao i samohrane roditelje. Ukoliko nije moguće organizirati rad iz doma u pojedinim slučajevima preporučujemo da se omoguće najprimjereniji uvjeti koji će osigurati zaštitu zdravlja i prevenciju.

Uvažavajući namjeru nadležnih vlasti da propisivanjem određenih ograničenja suzbiju širenje epidemije bolesti COVID-19, istodobno želimo istaći da restriktivna ograničenja u odnosu na određene ranjive kategorije mogu dovesti to određenih posljedica po iste. Ovo se prvenstveno odnosi na zabranu kontakata sa bliskim srodnicima za osobe sa invaliditetom, odnosno za osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, kao i onemogućavanje održavanja kontakata djeteta sa roditeljem sa kojim ne živi. S tim u svezi, prenosimo stav Specijalne izvjestiteljice Ujedinjenih naroda za prava osoba sa invaliditetom, koja smatra da: “Ograničavanje kontakata sa bliskim osobama ostavlja osobe sa invaliditetom u potpunosti nezaštićene od bilo kojeg oblika nasilja ili zanemarivanja u institucijama”.

Nadalje, stare i iznemogle osobe, kao i osobe sa invaliditetom, često ne mogu samostalno funkcionirati i primorane su koristiti različite oblike potpore kao što su dostava hrane, lijekova, različite oblike asistencije, te shodno tomu smatramo da je neophodno razmotriti mogućnost i uložiti dodatne napore da se svim navedenim kategorijama omogući nastavak pružanja usluga. Osobama koje pružaju pomoć i podršku potrebno je osigurati zaštitnu opremu.

U danima kada nadležna tijela vlasti svih razina intenzivno rade na suzbijanju širenja epidemije bolesti COVID-19, neophodno je osobama sa poteškoćama, posebno gluvim i nagluvim osobama omogućiti neometan pristup informacijama, odnosno preporukama kriznih stožera/štabova. S tim u svezi, preporučujemo da najvažnije preporuke i informacije budu dostupne na znakovnom jeziku.

Ombudsmani Bosne i Hercegovine smatraju da jedino zajedničko djelovanje građana i nadležnih vlasti može doprinijeti suzbijanju širenja COVID-19, te ovim putem ohrabrujemo nadležna tijela vlasti da poduzmu sve potrebne mjere, s tim da poduzete mjere budu pažljivo odmjerene i minimalne za zaštitu javnog zdravlja, posebno ranjivih kategorija građana.

Preporuku objavljujemo u cijelosti (klik na link za preuzimanje).Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmanka Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmanka Bosne i Hercegovine na sjednici Povjerenstva za jednakopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

Ombudsmanke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sjednici Zakonodavno-pravne komisije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ u Beogradu na Međunarodnoj konferenciji o zaštiti životne sredine

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur na informativnoj sesiji o ENNHRI izvješću za 2024 godinu

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur na konzultativnom sastanku Radne grupe 19 - Zapošljavanje i socijalna politika

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice