Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 09.02.2017

Izvještaj Ombudsmena poticaj za uklanjanje arhitektonskih barijera u Brčko distriktu

Arhitektonske barijereArhitektonske barijere

Komisija za zaštitu ljudskih prava skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na svojoj 2. sjednici održanoj u utorak, 7. februara 2017. godine, razmatrala je i jednoglasno prihvatila Izvještaj o realizaciji preporuka Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa Specijalnim izvještajem o pristupačnosti radnih prostora zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini licima sa invaliditetom.

Komisija je donijela Zaključak kojim se od Skupštine Brčko distrikta zahtijeva da se rekonstrukcije koje se odnose na uklanjanje arhitektonskih barijera uvrste u budžet za 2017. godinu, kao i da Vlada Brčko Distrikta i vladine institucije učine isto.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr Jasminka Džumhur na pripremnom sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH

Posjeta ombudsmena dr Nevenka Vranješa Kazneno-popravnom zavodu Doboj

Ombudsmeni dr. Jasminka Džumhur i dr. Nevenko Vranješ prisustvovali dijalogu između Visokog komesara i Generalnog direktorata SZO

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa zastupnicom u Evropskom parlamentu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na sastanku sa SIGMA ekspertskim timom

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na konferenciji “Uloga tranzicijske pravde na putu BiH prema EU”

Arhiva aktivnosti


Tematski dokumenti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice